Het drakenboot festival is op zondag 2 september 2018!

Grote Drakenboten

grote boot

Wat is een drakenboot eigenlijk?

De originele drakenboot is 12,5 meter lang en 1,15 meter breed. Tijdens evenementen kan er per boot gevaren worden met maximaal 16 personen in een grote boot en maximaal 8 personen in een kleine boot. De personen zitten gelijk verdeeld met aan elke kant van de boot maximaal 8 of 4 personen. Voorop de boot zit een trommelaar die het ritme aangeeft en achterop de boot staat een stuurman. De officiële wedstrijden worden gevaren op 200,500 en 100 meter. De afstand die tijdens een evenement wordt gevaren ligt rond de 200 meter, de meest populaire officiële afstand. Een drakenboot is lang en smal en daarom instabiel. Belangrijk bij het varen is dan ook dat de vaarders goed op elkaar letten en zo gelijk mogelijk proberen te varen.

 

Kleine drakenboot: Max 9    mensen
Grote drakenboot  : Max 17 mensen

Geschiedenis

Het drakenbootvaren is omringt door legendes en tradities. Het is een oude Chinese traditie die terug gaat tot meer dan 2000 jaar geleden. In de Zuid-Chinese valleien werden drakenbootraces gehouden als vruchtbaarheidsritueel voor de goden om de gewassen elk jaar weer te laten groeien. De vaarders waren sterk bijgelovig en hielden het ritueel op de 5e dag van de 5e volle maan maand van de Chinese kalender. De races werden gehouden als aanmoediging voor de regen en om de aandacht af te leiden van hun moeilijke levensomstandigheden. Het belangrijkste symbool van Azie is de draak. Van origine is de draak het symbool voor water en werd voor de races gebruikt om de zeeën en rivieren de baas te zijn en de regen en wolken te overheersen.

Legende
Een andere legende over het ontstaan van het drakenbootvaren is het verhaal rond dichter Qu Yuan. Qu Yuan was in het tijdperk van oorlog voerende staten (475-221 v. Chr.) minister van de staat Chu. Hij was een eerlijk man, een patriot, die zei waar het op stond waar het de situatie in zijn land betrof. Zijn belangrijke functie bezorgde hem veel afgunst en jaloezie. De politieke tegenstanders slaagden erin om hem bij de koning in diskrediet te brengen. Hij werd verbannen. Tijdens zijn verbanning beschreef Qu Yuan zijn verdriet in de meest bewogen gedichten. Toen hij vernam dat zijn thuisland was veroverd door de staat Qin, pleegde hij zelfmoord door zich in de rivier de Miluo te werpen.

Volgens de overlevering zouden vissers, die getuige waren van de wanhoopsdaad, in hun boten zijn gesprongen om hem te redden. Zij slaagden daar niet in, maar in een poging om de hongerige vissen te beletten het lichaam van de dichter op te eten, sloegen zij hard met hun peddels op het water. Als een offer aan zijn geest strooiden de vissers dumplings in de rivier. De tragische dood van de dichter wordt elk jaar op de vijfde dag van de vijfde maand (juni) in de vorm van drakenbootfestivals herdacht. Hoewel het niet helemaal duidelijk is wanneer de drakenkop en- staart aan de boten zijn toegevoegd en het onwaarschijnlijk is dat de originele boten er hetzelfde uitzagen, denkt men dat ze zijn toegevoegd om kwade geesten af te weren die het wedstrijdverloop negatief zouden kunnen beïnvloeden.

Uiteindelijk verspreidde de sport zich langs de kust en verder over de riviergemeenschappen van China. Via zuidoost Azië, bereikte het Japan, alwaar in 1655 de eerste wedstrijden in Nagasaki werden gehouden. Begin jaren tachtig werden er voor het eerst Westerse teams uitgenodigd om aan de races in China mee te doen. Dit resulteerde in de verdere verspreiding van de drakenboot sport naar Europa en Amerika waar inmiddels met succes toernooien worden gehouden, met als hoogtepunt het wereldkampioenschap. Tegenwoordig wordt drakenbootracen naast China,Hongkong, Indonesië en Amerika ook in de rest van de wereld op hoog niveau bedreven.

Voor het eerst in Nederland
In 1989 werd de sport voor het eerst in Nederland beoefent en op SAIL 1990 werden de boten voor het eerst getoond. De sport in Nederland is vrij klein, met zo’n 10 wedstrijdteams en een aantal nationale wedstrijden per jaar, waarbij de teams strijden om Nederlands Kampioen te worden.